Sàn gỗ tự nhiên Lim Nam Phi

900.000 

Sàn Gỗ Lim Nam Phi 

Vanda chuyên cung cấp và thi công lắp đặt Sàn gỗ tự nhiên cao cấp: Sàn gỗ Gõ đỏ Lào, Sàn gỗ gõ đỏ Nam Phi, Sàn gỗ óc chó, sàn gỗ Lim, Sàn gỗ chiu liu, Sàn gỗ xương cá, sàn gỗ hoa văn …